Vegvesenet har bestemt seg for fartsgrense her

foto