Ørsta kommune beklagar: «Dette vart nok litt feil, og vil bli korrigert»