Dette kan bli forbode nært lakseelvar

foto
Vanleg stangfiske etter makrell og anna saltvassfisk kan bli forbode deler av året i område nært lakseelvar. Foto: svein aam