NVE blir ikkje nøgde: Her må det forskast endå meir på skredfaren - og klimaet

foto