Mange lokale tiltak har fått støtte frå Kulturminnefondet

foto