Melsgjerdet-naboane klagar Ørsta kommune, VØR og Statsforvaltaren inn for Sivilombodet

foto