Festspela vil ha treårig avtale om støtte frå Ørsta-Volda

foto