Namnet på den omkomne frigitt etter ulukka i Eiksundtunnelen