Fylkesmannen truar med tvangsmulkter på 590.000 kroner