Hurtigruten ASA har bestemt seg for å teste ut Hjørundfjorden som reisemål i sommar. Turen frå Ålesund til Geiranger vert kutta, og i staden går hurtiruta til Hjørundfjorden, melder Sunnmørsposten.

Møre-Nytt har tidlegare meldt at Hurtigruten har vurdert dette, og årsaka er at Stranda kommune krev ei hamneavgift som Hurtigruten meiner vert for dyr.

Det er i eit skriv til hamnevesenet på Stranda at Hurtigruten fortel at Hjørundfjorden skal testast ut som eit alternativ til Geiranger. Hamnesjef Rita Berstad Maraak i Stranda seier til Sunnmørsposten at hamnestyret har vedteke at hurtigruteskip skal betale det same som cruiseskipa som vitjar Geiranger, og at det er årsaka til prisauken.

Hamnesjefen håper no at Hurtigruten og hamnevesenet kan møtest og kome til semje.

Hurtigruteskipet Nordnorge Foto: Hurtigruten