Kasta stein gjennom vindauge og gjekk til angrep på bil med hammar

foto