Fiskeridirektoratet kvir seg for å melde lakserømming til politiet