No vert det utlevering av Voldakortet for studentar

foto