– Denne krisa kan verte langt verre enn mange trur

foto