– Det skal investerast nær to milliardar i Ørsta sentrum, det vert ein formidabel byggjeplass!