Nei til tribune og kiosk mellom kunstgrasbana og lakseelva