– I 2050 er bygdene våre sjølvforsynte med nesten alt vi treng