– I ein deltidskultur er det stort fråvær, ikkje berre av personale, men også av kompetanse og kapasitet