Rapport: Folk på bygda ønskjer å gjera lokalmiljøet meir berekraftig, men veit ikkje korleis