"Krev" å få vedlikehalde rås i verna skogsområde

foto