Då Jon Georg Dale vart landbruksminister slutta bøndene å klage