– Det er ei skam, seier Hildegunn Midtbø Bondhus.

Tidlegare denne veka tok ho med seg hundane sine på luftetur i Fonna, øvst på Vallabøen. Ho vart sjokkert over det ho såg.

Kommunen sitt areal

Heile området er fullt av steinar, enorme mengder med greiner og hageavfall, gamle møblar og glasbrot.

Hildegunn Midtbø Bondhus fortel at ho tok turen til Fonna fordi ho lurte på kva området vert brukt til. Ho er nestleiar i Ørsta og#<\p>Volda Hundeklubb, og tidlegare disponerte dei delar av grusbana i Fonna til trening for hundane.

– Vi la ned ein stor dugnadsinnsats og kostnad i å få gjerde inne området, og vi brukte bana svært mykje, fortel ho.

Men så fekk dei beskjed om at Ørsta kommune trengde arealet sjølve.

– Dei skulle bruke plassen til lagring av masse i samband med elveførebyggjande arbeid i området. Vi fekk lovnader om at vi skulle få tilbake bana, og at gjerdet som dei måtte fjerne skulle verte erstatta når arbeidet var ferdig, fortel Bondhus.

Men dette er no fleire år sidan, og hundeklubben har ikkje høyrt noko meir frå kommunen.

Manglar plass

Hundeklubben har rundt 100 medlemer, og er stadig i beit for areal å trene på. Dei har ei lita treningsbane på Vallabøen, men den er alt for lita for deira behov.

– Kommunen gav oss også løyve til å disponere eit område på Mosflata, men det er lite eigna, og vi måtte ha fylt på masse for å unngå at det skal verte eit gjørmehol. Sidan vi ikkje får bruke dette området meir enn på ubestemt tid, vil dette verte ein altfor stor kostnad for klubben.

I 2011 sende hundeklubben ein søknad til kommunen der dei bad om å få ta i bruk Fonna igjen, så snart som råd, men har aldri fått svar.

– Det var difor eg tok turen hit for å sjå kva bana vert brukt til, og eg vart ikkje særleg imponert. Ørsta kommune synest visst det er betre at Fonna vert gjort om til ein bosplass enn at Ørsta og Volda Hundeklubb får disponere bana, seier ho.

Det er også ein badekulp i elva i Fonna, men elvebreidda er no full av glasbrot og restar frå brende plankar, madrassar og anna.

– Det er synd for alle at det ser slik ut.

– Beklageleg

Seksjonsleiar for tekniske tenester, Svein Silseth har ikkje vore klar over situasjonen.

– Eg har ikkje vore i Fonna på lenge. Det er beklageleg dersom det har vorte ein samlingsplass for rot, seier han.

Silseth fortel at det er eit kjent problem at folk forsøplar.

– Når ein person har kasta frå seg noko, så er det lett for at andre tek etter. Men vaksne folk burde vere såpass at dei leverte boset sitt der dei skal levere det, på reinhaldsverket, seier han.

Silseth er klar over at hundeklubben ikkje har ein eigna tilhaldsstad, men kva området i Fonna skal verte nytta til framover har han ikkje noko klart svar på.

– Men det skal ikkje vere ein bosplass. Eg skal ta kontakt med dei som har med det å gjere og sjekke det opp, lovar han.