Etter at tilbodet selskapet hadde med Ørsta kommune gjekk ut i 2011, har drifta vore lengd med eitt år av gongen.

Den siste avtalen gjekk ut ved nyttår.

– I heile denne perioden har kommunen sagt at det skulle utarbeidast eit nytt tilbod av Søre Sunnmøre Innkjøpssamarbeid. Dette arbeidet har vore skubba framover og vi ventar framleis på tilbodet, seier skyssbåtreiar Oddvar Olsen i eit brev til kommunen.

Varsel

Ut ifrå ein tidlegare avtale med kommunen seier Olsen at skysselskapet skal ha seks månader skriftleg varsel dersom drifta skal endrast eller opphøyrast.

– På den måten kan vi få tid til å byggje ned firmaet. Dette held vi oss til, seier Olsen.

Han har nyleg vore i kontakt med kommunen om saka, og signala han har fått er at drifta skal lysast ut på tilbod.

– Inntil nytt tilbod er effektuert, må Hjørundfjord Fjordservice ha same vilkår økonomisk som tidlegare, varslar Oddvar Olsen.