2020 kan bli eit litt rolegare år for næringslivet