- Eg vil rette ei stor takk til alle innbyggjarane i kommunen

foto