Naboar fortvilar over mur av snø – og attfylling av kommunal gangsti

foto