Strid i bygderadioen - 7 frivillige har slutta

foto