I meldinga frå Lotteri- og stiftelsestilsynet heiter det at flyklubben får tilbake 430.745 kroner i kostnader dei har hatt til meirverdiavgift.

Løyvinga er likelydande den summen som flyklubben har søkt om å få kompensert.

Flyklubben har dei siste åra investert mellom anna i nytt klubbhus.