Ber sjåførane ta ansvar for å bremse ulukkesstatistikken

foto