- Kommunen bør kjøpe Mork-senteret og legge til rette for einebustad-tomter

foto