Skal teste varslingssystemet for fjellskredhending

foto