Vil vurdere om gamle Ørstahallen kan byggast om til klasserom