– Eg opplever at det er ei felles forståing av at kompensasjonsordninga må forbetrast kraftig

foto