foto
Au­ten­tisk: Bot­tolf Lø­de­mel på kjø­ke­net i den eld­ste de­len av hu­set. Midt i bi­le­tet ein ved­komfyr, og til høg­re ein gam­mal Gre­pa-kom­fyr. Gjen­nom døra bak Lø­de­mel kan vi sjå inn til det andre kjøk­ke­net i hu­set. Foto: Svein Aam

– Her budde det flittige folk