– Me er lukkelege over å vere i live, seier paret. 22 dagar etter ulukka er dei framleis innlagde på Volda sjukehus, Fridtjof med brote lår- og brystbein og knuste bein i vrist og tå, Astrid med brote brystbein, ni brotne ribbein og knuste bein i hendene. Yngstesonen til Fridtjof har brote foten, medan dei tre andre borna som var i bilen kom fysisk uskadde frå ulukka. Bilen dei køyrde er totalvraka, men det tenkjer dei ikkje mykje på.

– Det kunne ha gått mykje verre med oss, seier Astrid.

Trondheim

Denne julisøndagen er familien, med sønene til Fridtjof og dottera til Astrid, på veg til Trondheim. Endeleg har dei fått nokre dagar saman med alle borna, og høgdepunktet på turen er å sjå Rosenborg spele kamp på Lerkendal. Vener av familien skal òg vere med, dei sit i ein bil lenger framme. I ein sving skjer det ein ikkje tenkjer kan skje.

– Då eg runda svingen, såg eg ein bubil i motsett køyrebane og ein Audi som kom rett i mot meg i mi køyrebane. Med ein gong skjøna eg at dette kom til å gå gale, seier Fridtjof.

Astrid halvsøv i setet ved sidan av og vaknar av at Fridtjof ropar. Når ho opnar auga ser ho Audien kome midt i mot.

– Det kom ein enorm smell, og like etterpå vart det heilt stilt. Og så byrja kaoset, fortel Astrid.

Når ho skjønar kva som har skjedd, prøver ho å få kontakt med borna i bilen.

– Lever de, lever de alle saman, ropte eg.

Ho er sjeleglad over å få livsteikn frå alle borna, men i førarsetet sit Fridtjof livlaus.

– Fridtjof er død, Fridtjof er død, ropte eg. Men så vakna han til og såg meg rett i auga, fortel Astrid.

Skorne ut

Medan borna vert hjelpte ut av andre trafikantar på ulukkesstaden, sit Fridtjof og Astrid fastklemte i forsetet.

– Det var eit forferdeleg syn. Heile underkroppen til Fridtjof var dekt av bilrestar, og eg kunne heller ikkje røre meg frå flekken. Eg fekk ikkje puste, eg sat berre og heiv etter pusten. Der og då var eg viss på at det var siste gongen eg skulle sjå ungane, fortel ho.

Etter ti-tolv minutt er ein sjukebil framme på ulukkesstaden.

– Dei fekk opp vindauga på begge sider og fekk gitt oss morfin, sette på nakkekrage og gav oss surstoff.

I førti minutt sit paret fastsperra i vraket, før brannmannskap klarer å skjere dei ut.

– Å sjå faren eller mora si verte skoren ut av ein totalvraka bil, for så å verte frakta vekk i helikopter, det gjer noko med ein unge. Men det er mykje borna ikkje hugsar frå ulukka. Me var jo alle i sjokk, fortel Astrid.

St. Olavs

Sytti minutt etter ulukka var dei framme ved St. Olavs hospital i Trondheim. Der vart Fridtjof operert i lårbeinet i åtte timar. Etter sytten dagar vart han flytta over til Volda sjukehus, der dei no deler eit rom.

– Møtet med helsevesenet har vore fantastisk, både i Trondheim og i Volda, seier Fridtjof.

Dei takkar også familien elles for å ha stilt opp i tida etter ulukka.

– Det er mange som har hjelpt oss, og foreldra til Fridtjof har vore eineståande. Dei var hjå han på St. Olavs heilt til han vart utskriven, smiler Astrid.

Solid bil

Fridtjof, som er bilseljar ved Autoservice i Ørsta, er inderleg glad over at dei køyrde ein ny og robust Volkswagen Touran sjusetar då ulukka skjedde.

– Bilen er nok mykje å takke for at me sit her i dag. Ein front-mot-front-kollisjon i ei åttisone skal eigentleg ende verre enn dette, seier han.

Han oppfordrar folk til å prioritere tryggleik i trafikken.

– Eg vil at folk skal tenke over kva dei køyrer rundt i. Etter ulukka ser eg enno tydelegare enn før kor viktig det er å ha ein trygg og god bil, seier Fridtjof.

– Kva med dei som sat i bilen som kom i mot – er de sinte på dei?

– Me har snakka ein del om dette, og er vel begge samde om at me ikkje kjenner noko spesielt sinne overfor dei som var årsak til ulukka. Det hadde sikkert vore annleis om nokon hadde omkome i ulukka, trur Astrid.

Merksemd frå RBK

Etter ulukka tok ein kamerat av eine sonen til Fridtjof kontakt med Rosenborg Ballklub for å fortelje om det som hadde hendt familien. For litt sidan dukka det opp ein pakke i posten.

– Seks drakter fulle av autografar, smiler Fridtjof, som er stor RBK-fan.

– I tillegg fekk me ein e-post frå Erik Hoftun, som lova oss billettar til ein kamp, inkludert treff med laget før avspark, så snart me er på beina att, fortel han.

Også Astrid gler seg til å få helse på RBK-gutane.

– Eg og dottera er eigentleg Molde-tilhengjarar, men dette blir stas!

Fridtjof knuste fleire bein i føtene i ulukka. Foto: Privat