«Ørsta-hotellet leverte eit meget bra driftsår»

foto