– Positivt for krattskogen som kryp fram når folket har flytta herifrå