Her vil fylkesadministrasjonen ha nasjonal turistveg

foto