Risikovurdering frå fagmiljøet: Flytting vil gi for dårleg kapasitet.

foto