– Ap og Sp kan verte hugsa som dei som la ned Mork