Ei kvinne på Vartdal har sendt brev til kommunen fordi ho meiner ein hekk kan vere farleg for skuleborn på vegen.

– Hekken på andre sida av skulen er til fare for skuleborn på vegen. Om ein kjem inn veg frå Myrane må ein halvt ut i vegen før ein ser om det er klar bane. Med tanke på mengda med born som er i området både morgon, ettermiddag og kveld, bør hekken trimmast, skriv kvinna til kommunen.