Mowi kuttar investeringar for fem milliardar i Noreg

foto