Tett tak ved VØR sitt nye anlegg på Melsgjerdet

foto