– Eg har vorte oppfatta som kontroversiell. Det er eg stolt av

foto