I påkomande tilfelle

foto
Portrett av Martin Velle.