Fylkeskonservatoren: - Finn elvekryssing som ikkje berører gamle Vassendbrua

foto