Emil saknar eit badeland og vil kjøpe seg hus med gullvask