Sa ja til Fremre Mo – men planen kan likevel bli utsett