Selet stod til 1992 - no vil eigaren bygge nytt, men det kan bli svært vanskeleg...