Her blir det open julefeiring

Ålesund

I Ålesund er det Kirkens Bymisjon som inviterer til jul. Det gjer dei saman med Ålesund Røde Kors, Ålesund Frivilligsentral og Ålesund og Volsdalen kyrkjelyd.

Feiringa blir på rådhuset i Ålesund.

Ulsteinvik

I Ulsteinvik står den norske Kyrkje, ved diakonane i Herøy og Ulstein kyrkje, for open julefeiring saman med Den Norske Misjonskirke Kjeldsund Leirstad.

Feiringa blir på Kjeldsund.

Brattvåg

I Brattvåg er det Brattvåg sokneråd saman med Haram frivilligsentral og Ålesund kommune som inviterer til jul.

Feiringa blir i Brattvåg kyrkjekjellar.

Ørsta

I Ørsta blir det open julefeiring på initiativ frå privatpersonar.

Marit Vatne og døtrene Sølvi og Hilde, saman med Tuva Lannerholm arrangerer julaftan for alle.

Feiringa blir i kjellaren på Ørsta bedehus.

Bidreg med mat og gåve

Ørsta

Ørsta Røde Kors omsorg arrangerer lunsj 1. juledag for 118 påmelde flyktningar. Det blir både varm og kald mat, song og underhaldning og besøk av nissen med julegåver. Både frivillige og bedrifter i Ørsta har donert pengar til innsamling, som sørger for varme gåver til julelunsjen.

Volda

I tillegg har det vore innsamling til gåve mange stadar. I Ålesund har ein suppebilen, og i fleire kommunar har det vore innsamling på butikkar.

I Volda har Amalie Storøy Pedersen starta eit initiativ ho kallar Juleglede som samlar inne julegåve, i tillegg til julemat til dei som treng litt ekstra glede i jula. Dei har sett opp eit ønsketre på Spinneriet, der folk har kunna ønske seg ting til jul. Dei er 15 frivillige som saman med barnevern og NAV hjelper 85 familiar.

Til saman er det over 300 personar som får gåve og mat frå dei til jul. Det har dei fått til med hjelp av bedrifter og butikkar i Volda og Ørsta.